جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Groups > Missionaries

مرجح

Missionaries  

اعم

نامرجح

  • Delegations

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154029

این مفهوم را دانلود کن: