جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

جامعه شناسی شناخت  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • جامعه شناسی معرفت

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1695332

این مفهوم را دانلود کن: