جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جامعه > جامعه فئودالی

مرجح

جامعه فئودالی  

اعم

نامرجح

  • ملوک الطوایفی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1695378

این مفهوم را دانلود کن: