جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Общество > Феодальное Общество

مرجح

Феодальное Общество  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1695378

این مفهوم را دانلود کن: