جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأعراف و العادات > المرأةالملكية

مرجح

المرأةالملكية  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1708654

این مفهوم را دانلود کن: