جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

السلوک الاجتماعی > الكسل الاجتماعی

مرجح

الكسل الاجتماعی  

نامرجح

  • كسل الاجتماعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1709003

این مفهوم را دانلود کن: