جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Social Behaviour > Social Laziness

مرجح

Social Laziness  

نامرجح

  • Social Loafing

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1709003

این مفهوم را دانلود کن: