جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Социальное Поведение > Социальная лень

مرجح

Социальная лень  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1709003

این مفهوم را دانلود کن: