جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Рафтори иҷтимоӣ > Танбалии иҷтимоӣ

مرجح

Танбалии иҷтимоӣ  

نامرجح

  • تنبل اجتماعی
  • Танбалии иҷтимоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1709003

این مفهوم را دانلود کن: