جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Marital Status > Divorced

مرجح

Divorced  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1728793

این مفهوم را دانلود کن: