جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الجرائم الاجتماعیة > الانحراف الجنسی

مرجح

الانحراف الجنسی  

نامرجح

  • انحراف الجنسی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa274103

این مفهوم را دانلود کن: