جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Social Offences > Sexual Deviance

مرجح

Sexual Deviance  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa274103

این مفهوم را دانلود کن: