جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اماکن فساد  

نامرجح

  • مراکز فساد

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa325465

این مفهوم را دانلود کن: