جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

بیمارستان ها > بیمارستان های عمومی

مرجح

بیمارستان های عمومی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa468106

این مفهوم را دانلود کن: