جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

بیمارستان ها > بیمارستان های تخصصی

مرجح

بیمارستان های تخصصی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa468108

این مفهوم را دانلود کن: