جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

шуъӯни зотия > عماییت (fa)

مرجح

عماییت (fa)  

نامرجح

  • عماییت

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa155905

این مفهوم را دانلود کن: