جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الشؤون الذاتیة > الشؤون الذاتیة

مرجح

الشؤون الذاتیة  

نامرجح

  • شؤون الذاتیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa155905

این مفهوم را دانلود کن: