جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Суфиён > Аҳли Ҳақ

مرجح

Аҳли Ҳақ  

نامرجح

  • اهل حق
  • Аҳлэ ҳақ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa155807

این مفهوم را دانلود کن: