جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التوبة  

نامرجح

  • استغفار
  • الاستغفار
  • توبة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa155829

این مفهوم را دانلود کن: