جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Суфии > Сухрвардия > Халватия

مرجح

Халватия  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa155857

این مفهوم را دانلود کن: