جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Суфиён > Суҳрвардия > Халватия

مرجح

Халватия  

نامرجح

  • خلوتیه
  • халватӣеҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa155857

این مفهوم را دانلود کن: