جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الصوفیون  

نامرجح

  • الدراویش
  • السلاسل
  • الصوفیه
  • دراویش
  • سلاسل الصوفیة
  • صوفیون

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa155889

این مفهوم را دانلود کن: