جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

مقامات (عرفان)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa155927

این مفهوم را دانلود کن: