Поиск по словарю

Язык контента

Информация о словаре


НАЗВАНИЕ

اصطلاحنامه فرهنگی ایران- تصوف و عرفان

ТЕМА

تصوف
عرفان

ОПИСАНИЕ

این اصطلاحنامه خرد یکی از حوزه‌های اصطلاحنامه فرهنگی ایران (اصفا) به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و روسی است. همچنین شامل اصطلاحات مرجح فارسی به خط سیریلیک و اصطلاحات تاجیکی به خط سیریلیک و نیز خط فارسی است.همکاران ویراست دوم سه‌زبانه اصطلاحنامه فرهنگی ایران فتانه ترکاشوند و نرگس قدیمی بودند. برابرنهاده‌های انگیسی اصطلاحات را علی کربلایی نوروز وسید شمس‌الدین میرابوطالبی انجام داده‌اند. در ویراست بعدی مرتضی رزم‌آرا برابرنهاده‌های روسی و تاجیکی را به آن افزود. سپس داده های اصفا ‌در نرم افزار جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) ویرایش و به SKOS/RDF تبدیل و اکنون در پلتفرم Skosmos در دسترس است.
مجری طرح SKOS/RDF سعیده اکبری داریان بوده است. نرگس عزیزیان ویرایش محتوایی و شکلی داده ها در رسا را برعهده داشته است. علیرضا بدرلو داده ها را تبدیل و پاکسازی کرده است. و حسن باقری مهابادی شخصی‌سازی‌هایSkosmos را انجام داده است.
Skosmos ‌در تنظیم سلسله مراتبی هر زبان، چنانچه معادلی در آن زبان در داده ها نباشد، اصطلاح مرجح عربی و در صورت نبود آن، اصطلاح مرجح فارسی را قرار داده است.
امیدواریم با اظهار نظر، پیشنهادها و نقدهای حرفه‌مندان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کاستی ها رفع و بر غنای این اصطلاحنامه افزوده شود.

ИЗДАТЕЛЬ

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

АВТОР

خسروی، فریبرز

КОНТРИБЬЮТОР

اکبری داریان، سعیده
باقری مهابادی، حسن
بدرلو، علیرضا
ترکاشوند، فتانه
رزم آرا، مرتضی
عزیزیان، نرگس
قدیمی، نرگس
میرابوطالبی، شمس‌الدین
کربلایی نوروز، علی

СОЗДАНО

چهاردهم دی ۱۴۰۰

ИДЕНТИФИКАТОР

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ТИП

اصطلاحنامه

SKOSMOS:SHORTNAME

اصفا

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-suf/fa/page/asfa

Количество ресурсов по типу

ТипВсего

Количество ресурсов по языку

Язык Предпочитаемые термины Альтернативные термины Скрытые термины